Lise-lotte's Simply Network - Kentucky Rain

komvux stockholm

Posted July 23, 2015, 7:44 a.m. By lise-lotte Tags: Utbildning

Om man vill vidareutbilda sig och inte har en fullständig gymnasieutbildning kan komvux i stockholm vara ett bra alternativ. Man kan studera i sin egen takt, och utbildningen berättigar till studiemedel och man behöver bara läsa de kurser man saknar. Det finns möjlighet att studera inom vilken som helst av följande inriktningar: Barn och Fritid, Friskvård och Hälsa och Vård och Omsorg. Utbildningarna är öppna att söka till för vem som helst som kanske redan har en delvis gymnasieutbildning, eller ingen alls.